Cách phòng tránh lũ quét, sạt lở đất

Lũ quét và sạt lở đất xưa nay luôn là nỗi sợ của bà con vùng cao bởi sự tàn phá khốc liệt ở mỗi nơi nó đi qua, đặc biệt với đặc tính xảy ra vô cùng nhanh nên nó càng trở nên khủng khiếp.

Đặc điểm lũ quét, sạt lở đất:
Lũ quét thường phát sinh bất ngờ, xảy ra trong phạm vi hẹp nhưng rất khốc liệt và thường gây những tổn thất nghiêm trọng về người và tài sản. Lũ quét, lũ bùn đá thường xảy ra ở vùng đồi núi, nơi có nhiều sườn dốc, khi xảy ra mưa có cường độ lớn mà đường thoát nước bất lợi hoặc do vỡ hồ chứa nhỏ, sạt lở đất lấp dòng chảy, v.v…

Hướng dẫn phòng, tránh lũ quét, sạt lở đất:

1. Các giải pháp phòng, tránh lũ quét lâu dài. Lũ quét hiện nay chưa dự báo được, nhưng có thể phòng tránh bằng các giải pháp chủ yếu sau:

a) Tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn các sông, suối. Nhà nước cần sớm ban hành cơ chế chính sách phù hợp nhằm khuyến khích người dân tha m gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn.

b) Điều tra, khảo sát, lập bản đồ khoanh vùng các khu vực có nguy cơ cao xảy ra 63 lũ quét;

c) Quy hoạch lại dân cư, chủ động di dời dân cư sinh sống ở những nơi có nguy cao cơ xẩy ra lũ quét đến nơi định cư mới an toàn hơn;

d) Xây dựng hệ thống cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; thông báo cho người dân biết nguy cơ lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra để chủ động sơ tán.

2. Các hoạt động chuẩn bị phòng , tránh lũ quét

a) Trước mùa mưa, lũ hàng năm, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã tiến hành điều tra, rà soát, phát hiện, phân loại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

b) Tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hướng dẫn, chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạn cấp xã xây dựng phương án chủ động phòng tránh, ứng phó khi xảy ra lũ quét. Phương án phải đảm bảo tính khả thi cao, phù hợp phương châm 4 tại chỗ.

c) Các lực lượng được phân công nhiệm vụ chuyển dân đi sơ tán hoặc cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra lũ quét, sạt lở đất cần phải:
– Nắm vững phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Nắm chắc địa hình, nhất là mạng lưới đường giao thông, kể cả đường mòn, đường tắt và hệ thống thông tin liên lạc của khu vực với bên ngoài;
– Chuẩn bị chu đáo lực lượng, phương tiện, hậu cần;
– Phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượ ng tại chỗ của địa phương;
– Theo dõi sát diễn biến thời tiết, tin cảnh báo của cơ quan Khí tượng
-Thủy văn, công điện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão trung ương và của địa phương. Khi thấy có dấu hiệu về khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong địa bàn được phân công phải chủ động tập kết đến địa điểm đã chuẩn bị sẵn và luôn sẵn sàng thực thi nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên.

d) Các hộ dân trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất thuộc diện phải sơ tán tạm thời, nhất là các đối tượng dễ bị tổn thương như: người già, phụ nữ, trẻ em, người tàn tật…phải được Trưởng thôn, Trưởng bản lập danh sách đầy đủ trước mùa mưa, lũ. Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã phải chuẩn bị chu đáo phương án sơ tán dân, bao gồm: địa điểm sơ tán với các yêu cầu tối thiểu về chỗ ở, đèn dầu, chất đốt, nước sạch; dịch vụ y tế, vệ sinh môi trường; dự trữ lương thực, thực phẩm; phương tiện vận chuyển để hỗ trợ cho dân sơ tán kịp thời.

e) Tổ chức diễn tập sơ tán khẩn cấp và cứu hộ, cứu nạn: Những vùng có nguy cao 64 xảy ra lũ quét, sạt lở đất cần tổ chức diễn tập. Kịch bản diễn tập, lực lượng tham gia diễn tập, thời gian và địa điểm diễn tập do BCHPCLB&TKCN cấp tỉnh quyết định.

f) Các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, xã phải chủ động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kinh nghiệm phòng tránh lũ, quét, sạt lở đất bằng những hình thức thích hợp để cộng đồng ở vùng sâu, vùng xa hiểu rõ, chủ động phòng tránh và tự giác chấp hành lệnh sơ tán khi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

(Tổng cục phòng chống thiên tai)

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn