Cách chăm sóc cây măng cụt đầu mùa khô cho năng suất vượt trội

Một khán giả hỏi: Nhà tôi có 60 cây măng cụt sắp ra hoa. Hỏi tưới lân + kali + đạm vào đầu mùa khô cho măng cụt được không? Câu trả lời sẽ có trong clip dưới đây.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn