Các cấp độ của bão theo sức gió

Cùng điểm lại mức độ ảnh hưởng của bão và những tác động của bão gây ra với cuộc sống chúng ta.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn