Cả nước thiệt hại hơn 458 tỷ đồng do thiên tai, cháy nổ trong 4 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 4 tháng đầu năm 2019, thiên tai và cháy nổ đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản với tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai ước tính 194 tỷ đồng và do cháy nổ ước tính hơn 264 tỷ đồng.

Thiên tai xảy ra trong tháng 4/2019 chủ yếu là mưa đá, giông lốc và sạt lở đất tại một số địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc, Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, làm 2 người chết, 3 người bị thương; 155 ngôi nhà bị sập đổ, 4,4 nghìn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng; 2,8 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra trong tháng ước tính hơn 89 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, thiên tai làm 10 người chết và mất tích, 19 người bị thương; 427 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 12,4 nghìn ngôi nhà bị tốc mái và hư hỏng; 7,6 nghìn ha lúa và hoa màu bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại về tài sản do thiên tai xảy ra trong 4 tháng ước tính 194 tỷ đồng.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 320 vụ cháy, nổ, làm 14 người chết và 17 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính 110 tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 1.277 vụ cháy, nổ, làm 44 người chết và 74 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 264 tỷ đồng.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn