Dự báo thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  11.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.8°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/27.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.47 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:55
CN 24/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/29.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  22.24 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:54
T2 25/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  23.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.6°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.76 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:54
T3 26/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  31.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:53
T4 27/09
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/27.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  48.64 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.8°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  6.65 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:53

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cà Mau

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.32 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.52

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cà Mau