Dự báo thời tiết Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
6.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
6.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
4.47 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.54 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
4.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:18 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
4.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
6.4 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:17 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
7.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 6:09 pm

sức gió
Gió
7.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 15 ngày tới

Lượng mưa Thành Phố Cà Mau - Cà Mau 15 ngày tới

Thời tiết Thành Phố Cà Mau

mây cụm

23°

mây cụm

Cảm giác như 24°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/18:06

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

93%

áp suất

Áp suất

1010 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.24 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

22°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
6:06 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thành Phố Cà Mau