Thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau theo giờ

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.42 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.23 km/h
Độ ẩm

85%

T5 22/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.36 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.75 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.01 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.51

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.26

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.53 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.52

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.46

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.38 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.68 km/h
Độ ẩm

43%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.1 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.66

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.33

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.61 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.45

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.23

dew_point
Điểm ngưng

17°

Gió
5.36 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.71 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.94 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.57 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.64 km/h
Độ ẩm

88%

T6 23/02
Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.87 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.55 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.5 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.88 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.27 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.18

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.32

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1015 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.09

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.52 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1014 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.19

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.99 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.08

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.8

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
5.15 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.56

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.53

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.85 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.55

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.24

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.15 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.33 km/h
Độ ẩm

82%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh - Cà Mau trong 12h tới

Thời tiết Huyện U Minh

bầu trời quang đãng

25°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

34°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh