Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  22.76 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.8°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/24.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.94 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.4°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/24.8°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/29.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  9.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.2°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.6°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.42 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  98.4%
 • Lượng mưa
  6.46 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  38.6%
 • Lượng mưa
  0.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.2 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện U Minh

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

24°

/

26°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.22 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh