Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

24°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
9.68 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

25°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
7.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:04 pm

sức gió
Gió
6.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
7.6 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
7.25 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:05 pm

sức gió
Gió
7.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
6.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
7.58 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:06 pm

sức gió
Gió
5.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:20 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
2.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:07 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

27°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
2.46 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:19 am / 6:08 pm

sức gió
Gió
7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh - Cà Mau 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh - Cà Mau 15 ngày tới

Thời tiết Huyện U Minh

mưa nhẹ

30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:20/18:04

nhiệt độ

Thấp/Cao

22°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

43%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.94 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

11.59

Bình minh / Hoàng hôn

6:20 am
6:04 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh