Dự báo thời tiết Huyện U Minh - Cà Mau 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.81 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
5.37 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:18 pm

sức gió
Gió
4.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
4.79 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
5.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
5.05 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:19 pm

sức gió
Gió
5.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
4.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
5.55 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
5.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
5.77 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:20 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
6.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
6.04 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:21 pm

sức gió
Gió
5.28 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện U Minh - Cà Mau 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện U Minh - Cà Mau 15 ngày tới

Thời tiết Huyện U Minh

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:39/18:18

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

độ ẩm

Độ ẩm

74%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.99 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

5.04

Bình minh / Hoàng hôn

5:39 am
6:18 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện U Minh