Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/36.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/18:10
T5 23/03
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/37.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:02/18:10
T6 24/03
mây đen u ám
36°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/37.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.8°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.36 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:09
T7 25/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/37.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.2%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.5°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.1°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.58 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:01/18:09
CN 26/03
mây cụm
37°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.6°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.3%
 • Lượng mưa
  0.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  37.1°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.49 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  06:00/18:09

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thới Bình

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

06:02/18:10

Thấp/Cao

24°

/

36°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:02 am
6:10 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thới Bình