Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  20.6 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.5°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/24.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  34.72 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  7.91 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.8°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/31.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.2%
 • Lượng mưa
  3.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/30.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  48%
 • Lượng mưa
  1.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.9°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Thới Bình

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.326 km

Gió

3.96 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thới Bình