Dự báo thời tiết Huyện Thới Bình - Cà Mau 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
4.54 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:59 am / 6:09 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
5.66 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:58 am / 6:09 pm

Gió
6 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
6 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:09 pm

Gió
4.84 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:09 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:09 pm

Gió
3.48 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:09 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:09 pm

Gió
3.17 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:09 pm

Gió
4.5 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
5.08 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:09 pm

Gió
6.36 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
6.1 km/h
Độ ẩm

73%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:09 pm

Gió
5.82 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
5.62 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:09 pm

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

68%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1013 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:09 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:09 pm

Gió
4.94 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
3.26 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
2.78 km/h
Độ ẩm

61%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:09 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

63%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:09 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

63%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Thới Bình - Cà Mau 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Thới Bình

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:59/18:09

Thấp/Cao

25°

/

36°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.46 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:59 am
6:09 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Thới Bình