Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/24.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:50
T3 03/10
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.1°/28°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  34.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/25.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:49
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  8.01 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.9°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.04 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/31.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.5%
 • Lượng mưa
  3.53 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/30.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:48
T6 06/10
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  49%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/31°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:47

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hiển

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:47/17:50

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

6.326 km

Gió

3.96 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:47 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hiển