Dự báo thời tiết Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:55 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
5.23 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/27°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:54 pm

Gió
7.6 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
8.08 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:53 pm

Gió
5.88 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1006 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:52 pm

Gió
7.79 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
7.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:51 pm

Gió
5.37 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

30°/28°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
4.75 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/29°

temperature
Sáng/tối

29°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:50 pm

Gió
5.34 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:49 pm

Gió
6.76 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
7.84 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:48 pm

Gió
8.28 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
8.52 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:47 pm

Gió
8.86 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
8.38 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:46 pm

Gió
6.92 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
6.15 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/28°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:45 pm

Gió
6.64 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

28°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:44 pm

Gió
5.46 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Ngọc Hiển - Cà Mau 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Ngọc Hiển

mưa nhẹ

27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:55

Thấp/Cao

25°

/

29°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.08 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

1.51

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:55 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Ngọc Hiển