Cà Mau ‘hỏa tốc’ chống hạn hán, nguy cơ cháy rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải mới có công văn hỏa tốc chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới hạn hán và xâm nhập mặn sẽ gay gắt và kéo dài, sẽ có trên 24.795ha lúa đông xuân và 340ha hoa màu bị thiệt hại hoặc giảm năng suất do thiếu nước; 13.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt; theo đó, đã có 147 tuyến lộ với chiều dài khoảng 14km bị sụt lún, ảnh hưởng giao thông đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương khảo sát, rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại cụ thể tùng trà lúa, hoa màu, qua đó có các giải pháp phù hợp để hướng dẫn các địa phương, đơn vị và người dân thực hiện, nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại có thế xảy ra. 

Tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm nay.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chủ rừng rà soát, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch của các đơn vị chủ rừng, nhất là việc bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị theo phương châm “04 tại chỗ”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của các chủ rùng và người dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, trên tinh thần chủ động, linh hoạt, sẵn sàng ứng phó một cách kịp thời khi có sự cố.

Các địa phương, đơn vị và hộ dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống sụp lún, sạt lở đất; đồng thời kiểm tra, thông kê các khu vực gặp khó khăn vê giao thông (kênh rạch khô cạn, nhưng chưa có lộ giao thông hoặc có lộ nhưng chưa đảm bảo yêu cầu), để có biện pháp xử lý kịp thời, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa trên địa bàn.

Hạn hán xảy ra trên diện rộng ở huyện U Minh, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2020 có khả năng sẽ xảy ra nguy cơ cháy rừng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố Cà Mau xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong mùa khô năm 2019 – 2020, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương trong việc chọn giống, sản xuất thích ứng với điều kiện thiếu nước, hạn hán, xâm nhập mặn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người dân.

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn