Dự báo thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  15.92 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.7°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.95 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/29.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  14.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/27°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T4 04/10
mưa nhẹ
29°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  81.9%
 • Lượng mưa
  4.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30°/26.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.41 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/30.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  83%
 • Lượng mưa
  5.42 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.4%
 • Lượng mưa
  3.23 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.9°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.72 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã La Gi - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã La Gi - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã La Gi

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

25°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.79 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.61

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã La Gi