Dự báo thời tiết Thị xã La Gi - Bình Thuận 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
2.93 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
5.25 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
4.45 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
5.07 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
4.51 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
4.11 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
4.31 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
4.21 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

57%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã La Gi - Bình Thuận 20 ngày tới


Lượng mưa Thị xã La Gi - Bình Thuận 20 ngày tới

Thời tiết Thị xã La Gi

mây đen u ám

28°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.19 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

0.42

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã La Gi