Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
30°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.5°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.62 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
T7 25/03
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.1°/31.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/23.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.98 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:49/17:58
CN 26/03
bầu trời quang đãng
31°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.18 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
T2 27/03
mây thưa
30°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.1°/31°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  31.2%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.6°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  5.66 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T3 28/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  26.7%
 • Lượng mưa
  1.11 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/29.2°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Thiết - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Phan Thiết - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Phan Thiết

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:49/17:58

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:49 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phan Thiết