Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
33°

mưa nhẹ

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/33.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  35.6%
 • Lượng mưa
  1.03 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.3°/27.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  6.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 18/04
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  24.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/30.3°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.16 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 19/04
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/33.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.3%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34°/27.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.9 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T7 20/04
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/32.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  17.5%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.5°/27.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/31.6°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.86 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 21/04
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  5.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.3°/27.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Thiết - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Phan Thiết - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Phan Thiết

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

33°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.02 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Phan Thiết