Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 5:58 pm

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 5:58 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 5:58 pm

Gió
3.49 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 5:58 pm

Gió
4.33 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 5:58 pm

Gió
6.14 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:58 pm

Gió
5.54 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
4.07 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:58 pm

Gió
3.27 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:58 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 5:58 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.91 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:58 pm

Gió
3.89 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
3.32 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

29°/23°

temperature
Sáng/tối

27°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 5:58 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 5:58 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 5:58 pm

Gió
3.04 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:58 pm

Gió
4.7 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 5:58 pm

Gió
4.46 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:58 pm

Gió
3.09 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:58 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:58 pm

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:35 am / 5:58 pm

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:34 am / 5:58 pm

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:33 am / 5:58 pm

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

59%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Thiết - Bình Thuận 30 ngày tới


Lượng mưa Phan Thiết - Bình Thuận 30 ngày tới

Thời tiết Phan Thiết

mây đen u ám

31°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:50/17:58

Thấp/Cao

23°

/

31°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

5.78 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

9.03

Bình minh / Hoàng hôn

5:50 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phan Thiết