Dự báo thời tiết Phan Thiết - Bình Thuận 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

26°/23°

temperature
Sáng/tối

22°/25°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
8.34 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
7.1 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:50 pm

sức gió
Gió
6.01 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.61 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:11 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
4.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:51 pm

sức gió
Gió
5.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
4.83 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

25°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
5.69 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
6.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

76%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Phan Thiết - Bình Thuận 15 ngày tới

Lượng mưa Phan Thiết - Bình Thuận 15 ngày tới

Thời tiết Phan Thiết

mây rải rác

20°

mây rải rác

Cảm giác như 20°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:11/17:50

nhiệt độ

Thấp/Cao

20°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

79%

áp suất

Áp suất

1012 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

16°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:11 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Phan Thiết