Thời tiết Huyện Tuy Phong - Bình Thuận theo giờ

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.7

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.36

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.48 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.67 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.48

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.42 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.05

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.43 km/h
Độ ẩm

64%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.53

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
4.9 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.23

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.33 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.48

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.8 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.98

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
5.55 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.97

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

61%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.16 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.79 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

82%

CN 21/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.81 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.12 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.2

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

63%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.64

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.28

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.72 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.72 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.67

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.87 km/h
Độ ẩm

51%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.97

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.93 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.17

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.48 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.14

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.58 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.49

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.84 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.15 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.82 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

77%

T2 22/04
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.85 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.11 km/h
Độ ẩm

81%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận trong 12h tới

Thời tiết Huyện Tuy Phong

mây cụm

30°

mây cụm

Cảm giác như 34°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

26°

/

33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.36

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Phong