Dự báo thời tiết Huyện Tuy Phong - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.1°/30.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.9%
 • Lượng mưa
  7.31 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.7°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/27.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  6.37 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:41
T5 28/09
mưa nhẹ
26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.2°/27.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.3%
 • Lượng mưa
  3.32 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.4°/24.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.2°/25.6°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.03 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:40
T6 29/09
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71.6%
 • Lượng mưa
  2.65 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/26°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.3°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
T7 30/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  11.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/29.4°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:39
CN 01/10
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  17.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Tuy Phong - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Tuy Phong

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:41

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.8 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

8.14

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:41 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Tuy Phong