Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/32.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  7.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.4°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.9°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38
T2 02/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/28.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  26.78 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.1°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/26.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  4.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/28.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.63 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T4 04/10
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  19.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25°/26.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/26.6°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  94.9%
 • Lượng mưa
  12.79 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Quí

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:38

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Quí