Dự báo thời tiết Huyện Phú Quí - Bình Thuận 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.42 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:52 pm

sức gió
Gió
5.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
5.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:10 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
4.67 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:53 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

52%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
3.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:09 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.18 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:54 pm

sức gió
Gió
4.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:08 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
6.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
5.31 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:55 pm

sức gió
Gió
4.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:07 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
4.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

55%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Quí - Bình Thuận 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Quí

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:10/17:52

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

31°

độ ẩm

Độ ẩm

59%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

7.46 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

19°

uv

UV

0.25

Bình minh / Hoàng hôn

6:10 am
5:52 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Quí