Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/24.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.1°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.52 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:48/17:58
T2 27/03
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  32.8%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.6°/26.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/28.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  6.35 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T3 28/03
mây thưa
32°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  22.7%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.1°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  9.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:47/17:58
T4 29/03
mây đen u ám
32°

mây đen u ám

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/32.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  2.6%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/26.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24°/30.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.99 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58
T5 30/03
mây thưa
31°

mây thưa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.6°/31.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  7.4%
 • Lượng mưa
  1 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.1°/25.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  7.34 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:46/17:58

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc

bầu trời quang đãng

24°

bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:48/17:58

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.43 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:48 am
5:58 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Bắc