Dự báo thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 3 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/31.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  97.6%
 • Lượng mưa
  7.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.4°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.57 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:38
T2 02/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  26.39 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/25.6°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.6°/26.2°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  3.77 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 30°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/28.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  19.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.3°/25.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.1°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.45 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Thuận Bắc

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:38

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

5.48

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Thuận Bắc