Dự báo thời tiết Huyện Hàm Tân - Bình Thuận 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:32 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:31 pm

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

26°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:30 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:29 pm

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:29 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:28 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:28 pm

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:27 pm

Gió
2.24 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hàm Tân - Bình Thuận 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hàm Tân - Bình Thuận 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Hàm Tân

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:38

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.05 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hàm Tân