Dự báo thời tiết Huyện Đức Linh - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mây đen u ám
31°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  7.26 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 12/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.7°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.9%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/28.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  9.46 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 13/12
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/33.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.2°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.2°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  9.32 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 14/12
mây cụm
32°

mây cụm

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.4°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.9°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/29.5°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  8.43 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T6 15/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23°/31.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  8.2%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.7°/24.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/30°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  6.31 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Đức Linh - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Đức Linh - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Đức Linh

mây cụm

25°

mây cụm

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

22°

/

32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.53 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Đức Linh