Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình - Bình Thuận 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
27°

mưa vừa

Cảm giác như 31°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/27.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.5%
 • Lượng mưa
  18.26 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T3 03/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99%
 • Lượng mưa
  21.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.6°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.14 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:37
T4 04/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.5°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  82.4%
 • Lượng mưa
  5.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.1°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.38 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T5 05/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25°/30°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  70%
 • Lượng mưa
  2.59 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/26.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.5°/29°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  4.85 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:36
T6 06/10
mưa nhẹ
30°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/32°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  74%
 • Lượng mưa
  1.86 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.3°/26.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.8°/30.1°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.44 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:36/17:35

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Bình

mưa nhẹ

25°

mưa nhẹ

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:37

Thấp/Cao

25°

/

27°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.11 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:37 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Bình