Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình - Bình Thuận 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:38 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:37 pm

Gió
2.69 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:36 pm

Gió
4.35 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:35 pm

Gió
4.3 km/h
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:34 pm

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:36 am / 5:33 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bắc Bình - Bình Thuận 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Bắc Bình

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:36/17:38

Thấp/Cao

25°

/

32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.83 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:36 am
5:38 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bắc Bình