Bình Thuận: Vườn thanh long ngập nước, có nguy cơ thối rễ

Do ảnh hưởng của những trận mưa từ 21-23/10, nhiều diện tích thanh long của người dân ở huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) bị ngập nước.

Bêtông được người dân đúc để ngăn nước cũng bị vỡ vì sức nước quá mạnh

Hầu hết các vườn thanh long đang trong giai đoạn chong đèn cho ra hoa trái vụ, bị ngập nửa thân trụ.

Nhiều diện tích cây trồng khác cũng bị ngập úng

Người dân đầu tư phân bón, rơm, công sức để chăm sóc, tuy nhiên nước ngập đã làm trôi hết.

Nếu tình trạng ngập nước kéo dài thì hoa thanh long sẽ bị hỏng.

Thanh long đang trong thời kỳ chong đèn cho ra hoa trái vụ nhưng bị ngập, gây thiệt hại rất lớn cho người trồng

Trả lời

Bạn quên chưa bình luận kìa!
Xin vui lòng cho biết tên của bạn