Thời tiết Thị xã Phước Long - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
0.91 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

9.576 km

UV

0.79

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.99 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.09 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.5

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.98

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.29 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

7.46

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.46 km/h
Độ ẩm

74%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.8

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.56

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

65%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.62

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.54 km/h
Độ ẩm

68%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.42

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

8.395 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

8.725 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.03 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.02 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

91%

T2 29/05
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.37 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.61 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.11

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.91 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.82

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

90%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.17

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.04 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.43

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

6.87

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.36

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.07

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

10.03

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.07 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.59 km/h
Độ ẩm

53%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.75

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.55 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.8

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

69%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.41 km/h
Độ ẩm

93%

T3 30/05
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.58 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

6.275 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.13 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.89 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.12

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.05 km/h
Độ ẩm

97%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phước Long - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Phước Long

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

30°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.21

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phước Long