Thời tiết Thị xã Phước Long - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.78

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
2.45 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

57%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.59 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.44 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.38 km/h
Độ ẩm

42%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

41%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.03 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.86 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.28 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
5.4 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
4.74 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.96 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.69 km/h
Độ ẩm

75%

CN 21/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.36 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.68 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

58%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.22 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.06 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.8 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.47 km/h
Độ ẩm

32%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.17 km/h
Độ ẩm

34%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.78 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
5.45 km/h
Độ ẩm

44%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.77 km/h
Độ ẩm

48%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.61 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

70%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.2 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.5 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.61 km/h
Độ ẩm

82%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.93 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

85%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phước Long - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Thị xã Phước Long

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 31°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

40°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.45 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.78

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phước Long