Dự báo thời tiết Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

32°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.59 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:16 am / 5:56 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
2.43 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.75 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

31°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.16 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

23°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:57 pm

sức gió
Gió
1.72 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:15 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:58 pm

sức gió
Gió
1.5 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:14 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

23°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:13 am / 5:59 pm

sức gió
Gió
1.65 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/24°

áp suất
Áp suất

1011 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
1.98 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

30°/22°

temperature
Sáng/tối

22°/24°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

6:12 am / 6:00 pm

sức gió
Gió
2.49 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

45%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phước Long

mây rải rác

29°

mây rải rác

Cảm giác như 30°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

06:16/17:56

nhiệt độ

Thấp/Cao

21°

/

35°

độ ẩm

Độ ẩm

48%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.29 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

17°

uv

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

6:16 am
5:56 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phước Long