Dự báo thời tiết Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
2.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

26°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

97%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
3.33 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

96%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
2.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

90%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.63 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
1.06 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
1.15 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:39 pm

sức gió
Gió
1.76 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.13 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 5:38 pm

sức gió
Gió
2.45 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Phước Long - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Thị xã Phước Long

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:47

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

26°

độ ẩm

Độ ẩm

96%

áp suất

Áp suất

1008 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.22 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

2.93

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:47 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Phước Long