Dự báo thời tiết Huyện Phú Riềng - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.6°/37.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  93.3%
 • Lượng mưa
  2.81 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.5°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/33.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.09 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 26/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/36.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  9.69 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.2°/26.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/34.5°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.56 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 27/05
mưa vừa
32°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.7°/34.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.93 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/27°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.7°/31.2°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  2.33 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 28/05
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.2°/28.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.52 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.3°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  25.4°/27.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  1.97 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 29/05
mưa nhẹ
27°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.4°/28.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  14.82 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  27.6°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26°/27.9°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  2.39 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Riềng - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Riềng - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Riềng

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/h

Điểm ngưng

26°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Riềng