Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mây cụm
36°

mây cụm

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/40.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.8%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.3°/25.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.3°/38.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  6 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:03
T5 23/03
mây thưa
35°

mây thưa

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  0.4%
 • Lượng mưa
  0.3 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.9°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.7°/36.4°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  5.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:55/18:03
T6 24/03
mây rải rác
36°

mây rải rác

Cảm giác như 36°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/39.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.7%
 • Lượng mưa
  0.8 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  36.4°/26.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/38.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  5.53 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:54/18:03
T7 25/03
mây rải rác
33°

mây rải rác

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.5°/40°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.7°/25.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.7°/39.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.71 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:03
CN 26/03
mây thưa
33°

mây thưa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.6°/39.4°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.4%
 • Lượng mưa
  0.7 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/26.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22°/39.5°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  5.96 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:53/18:03

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mây cụm

22°

mây cụm

Cảm giác như 23°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

22°

/

40°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/h

Điểm ngưng

21°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hớn Quản