Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.2°/26.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.4%
 • Lượng mưa
  13.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.2°/23.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/25.7°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:42
T3 03/10
mưa cường độ nặng
30°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.7°/30.8°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  28.58 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.8°/24.4°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.4°/26.8°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.02 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T4 04/10
mưa vừa
28°

mưa vừa

Cảm giác như 32°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/29°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.2%
 • Lượng mưa
  15.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28.9°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.8°/25.9°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.51 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:41
T5 05/10
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 34°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.3°/29.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  15.63 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.7°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  23.5°/28.3°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  3.5 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:40
T6 06/10
mưa nhẹ
28°

mưa nhẹ

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/30.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.9%
 • Lượng mưa
  9.38 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  28°/24.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/28.4°
 • pressure
  Áp suất
  1012 hPa
 • wind
  Gió
  3.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:41/17:39

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°

Bình minh/Hoàng hôn

05:41/17:42

Thấp/Cao

23°

/

26°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.87 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

3.43

Bình minh / Hoàng hôn

5:41 am
5:42 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hớn Quản