Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

Gió
2.96 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.86 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.35 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

33°/23°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

28°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
1.77 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

59%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

58%

temperature
Ngày/đêm

33°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/27°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
1.83 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:03 pm

Gió
1.98 km/h
Độ ẩm

50%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:39 am / 6:03 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

45%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:03 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:38 am / 6:04 pm

Gió
1.54 km/h
Độ ẩm

56%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:37 am / 6:04 pm

Gió
1.72 km/h
Độ ẩm

49%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mây thưa

39°

mây thưa

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

24%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.41 km/h

Điểm ngưng

15°

UV

2.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hớn Quản