Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước 3 ngày tới

Hiện tại
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  23.8°/32.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  52.9%
 • Lượng mưa
  0.89 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.3°/25°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.3°/28.2°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.75 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 10/12
mưa nhẹ
31°

mưa nhẹ

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.4°/32.6°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  30.6%
 • Lượng mưa
  0.4 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.8°/24°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/29.9°
 • pressure
  Áp suất
  1010 hPa
 • wind
  Gió
  2.54 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 11/12
mây cụm
31°

mây cụm

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  22.9°/32.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  -0.1%
 • Lượng mưa
  0 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  31.2°/23°
 • temperature
  Sáng/Tối
  22.6°/29.7°
 • pressure
  Áp suất
  1011 hPa
 • wind
  Gió
  2.4 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 3 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 3 ngày tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

32°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.82 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hớn Quản