Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:11 pm

sức gió
Gió
1.89 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

85%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
2.9 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.17 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:12 pm

sức gió
Gió
3.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
4.02 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.7 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

91%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
3.2 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

88%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:13 pm

sức gió
Gió
2.82 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.94 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:27 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.35 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:14 pm

sức gió
Gió
2.41 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1006 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.12 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:28 am / 6:15 pm

sức gió
Gió
3.11 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mây đen u ám

26°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:11

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

29°

độ ẩm

Độ ẩm

86%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.55 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

23°

uv

UV

7.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:11 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hớn Quản