Dự báo thời tiết Huyện Hớn Quản - Bình Phước 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.03 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.34 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

36°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.1 km/h
Độ ẩm

46%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.89 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.9 km/h
Độ ẩm

62%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Hớn Quản - Bình Phước 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Hớn Quản

mây cụm

38°

mây cụm

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

23°

/

38°

Độ ẩm

32%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.99 km/h

Điểm ngưng

18°

UV

5.26

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Hớn Quản