Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

Gió
2.47 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.67 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
1.71 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
1.74 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.23 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
1.94 km/h
Độ ẩm

55%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
3.62 km/h
Độ ẩm

49%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.7 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
2.6 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước 20 ngày tới


Lượng mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước 20 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đăng

mây cụm

39°

mây cụm

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:54/18:03

Thấp/Cao

22°

/

39°

Độ ẩm

23%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.72 km/h

Điểm ngưng

14°

UV

2.19

Bình minh / Hoàng hôn

5:54 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đăng