Dự báo thời tiết Huyện Bù Đăng - Bình Phước 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.14 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.8 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.91 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.84 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.21 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.51 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/31°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
3.24 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.64 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
1.86 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.22 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.3 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

43%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Bù Đăng - Bình Phước 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Bù Đăng

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 29°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:55/18:03

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

40°

độ ẩm

Độ ẩm

64%

áp suất

Áp suất

1011 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.9 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

20°

uv

UV

2.7

Bình minh / Hoàng hôn

5:55 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Bù Đăng