Thời tiết Đồng Xoài - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.65

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.12 km/h
Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.73

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.21

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.81 km/h
Độ ẩm

50%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.77

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.49

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.11

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.53 km/h
Độ ẩm

36%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.49

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

35%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.92

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.4 km/h
Độ ẩm

37%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.82

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.24 km/h
Độ ẩm

38%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.37

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
4.97 km/h
Độ ẩm

45%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.04 km/h
Độ ẩm

52%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
5.13 km/h
Độ ẩm

59%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
4.69 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.92 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.23 km/h
Độ ẩm

74%

CN 21/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.14 km/h
Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3 km/h
Độ ẩm

81%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.05 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.7 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.84

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.79

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

60%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.97

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.1 km/h
Độ ẩm

47%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.53

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
2.9 km/h
Độ ẩm

39%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

12.2

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.62 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

13.16

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.64 km/h
Độ ẩm

30%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

11.72

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.69

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

28%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.03

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.29 km/h
Độ ẩm

29%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.07

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.7 km/h
Độ ẩm

31%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.46

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

33%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.4 km/h
Độ ẩm

40%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.59 km/h
Độ ẩm

46%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

18°

Gió
4.73 km/h
Độ ẩm

49%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

19°

Gió
4.19 km/h
Độ ẩm

54%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

20°

Gió
3.58 km/h
Độ ẩm

62%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

21°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

70%

T2 22/04
Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.21 km/h
Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
3.31 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.82 km/h
Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

83%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.06 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.8 km/h
Độ ẩm

85%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.77

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
2.52 km/h
Độ ẩm

75%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Xoài - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Đồng Xoài

mây cụm

31°

mây cụm

Cảm giác như 33°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/6:00

nhiệt độ

Thấp/Cao

25°

/

37°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.77 km/h

Điểm ngưng

20°

UV

5.73

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Xoài