Thời tiết Đồng Xoài - Bình Phước theo giờ

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.56

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.66 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.23

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.55 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.43 km/h
Độ ẩm

96%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.35 km/h
Độ ẩm

97%

T5 08/06
Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.8 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.61 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.66 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.93 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
1.21 km/h
Độ ẩm

98%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.07

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.28 km/h
Độ ẩm

97%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.45

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.25 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1.78

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.96 km/h
Độ ẩm

77%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.59

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.63 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.83

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.11 km/h
Độ ẩm

72%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.16

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.97 km/h
Độ ẩm

70%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

4.68

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

71%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.37

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.83 km/h
Độ ẩm

73%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.08

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.95

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.8 km/h
Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.33

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.08 km/h
Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.76 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.26 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.14 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.76 km/h
Độ ẩm

92%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.53 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.42 km/h
Độ ẩm

93%

T6 09/06
Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.64 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.49 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.45 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.32 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.38 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0

dew_point
Điểm ngưng

22°

Gió
0.47 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.08

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.44 km/h
Độ ẩm

95%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

0.52

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.79 km/h
Độ ẩm

93%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

1

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.08 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

2.02

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.04 km/h
Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.13

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
0.71 km/h
Độ ẩm

91%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.28

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.1 km/h
Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

9.9

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.49 km/h
Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

8.99

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
1.86 km/h
Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

5.86

dew_point
Điểm ngưng

23°

Gió
2.99 km/h
Độ ẩm

67%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

UV

3.61

dew_point
Điểm ngưng

24°

Gió
3.75 km/h
Độ ẩm

73%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Xoài - Bình Phước trong 12h tới

Thời tiết Đồng Xoài

mây đen u ám

25°

mây đen u ám

Cảm giác như 26°
dawn

Bình minh/Hoàng hôn

05:27/18:14

nhiệt độ

Thấp/Cao

23°

/

27°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.47 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.23

Bình minh / Hoàng hôn

5:27 am
6:14 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Xoài