Dự báo thời tiết Đồng Xoài - Bình Phước 20 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:03 pm

Gió
2.88 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:03 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.2 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:03 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:03 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
2.13 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:03 pm

Gió
1.92 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

40%

temperature
Ngày/đêm

26°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/24°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:03 pm

Gió
1.65 km/h
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

24°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:03 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

51%

temperature
Ngày/đêm

36°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:03 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:03 pm

Gió
1.95 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:03 pm

Gió
1.62 km/h
Độ ẩm

62%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

69%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:03 pm

Gió
2.21 km/h
Độ ẩm

44%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

74%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/27°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:03 pm

Gió
1.87 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

32°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:03 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

47%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Đồng Xoài - Bình Phước 20 ngày tới


Lượng mưa Đồng Xoài - Bình Phước 20 ngày tới

Thời tiết Đồng Xoài

mây thưa

26°

mây thưa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:53/18:03

Thấp/Cao

21°

/

39°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.96 km/h

Điểm ngưng

17°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:53 am
6:03 pm

Bản đồ thời tiết Windy Đồng Xoài