Dự báo thời tiết Thuận An - Bình Dương 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
4.05 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

54%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
3.57 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
4.2 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.42 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.13 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.75 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.49 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

47%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.14 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

25°/28°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.02 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
2.17 km/h
Độ ẩm

41%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
2.66 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
2.97 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
3.51 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.34 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

29%

temperature
Ngày/đêm

35°/29°

temperature
Sáng/tối

27°/31°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
3.4 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.71 km/h
Độ ẩm

43%

temperature
Ngày/đêm

33°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.22 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

31°/27°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
2.03 km/h
Độ ẩm

48%

temperature
Ngày/đêm

32°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/29°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

42%

temperature
Ngày/đêm

32°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:05 pm

Gió
2.77 km/h
Độ ẩm

44%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thuận An - Bình Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Thuận An - Bình Dương 30 ngày tới

Thời tiết Thuận An

mây cụm

28°

mây cụm

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

Thấp/Cao

24°

/

37°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1007 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

6.79 km/h

Điểm ngưng

19°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thuận An