Dự báo thời tiết Thị xã Tân Uyên - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/36.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  92%
 • Lượng mưa
  10 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.2°/28.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.9°/35.4°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.8 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
CN 19/05
mưa cường độ nặng
29°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26°/32.5°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  95.8%
 • Lượng mưa
  25.88 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.5°/28.5°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.1°/32.2°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.82 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  96.1%
 • Lượng mưa
  5.62 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.6°/28.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32.4°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa vừa
33°

mưa vừa

Cảm giác như 38°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.4°/34.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.6%
 • Lượng mưa
  15.17 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33.1°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.7°/32°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.61 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.9°/35.9°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.3%
 • Lượng mưa
  3.13 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27.4°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  4.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Tân Uyên - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Tân Uyên - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Tân Uyên

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 37°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

36°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

9.18

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Tân Uyên