Dự báo thời tiết Thị xã Bến Cát - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  25.8°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  15.98 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.9°/25.7°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.6°/28.6°
 • pressure
  Áp suất
  1009 hPa
 • wind
  Gió
  3.48 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
CN 24/09
mưa vừa
30°

mưa vừa

Cảm giác như 35°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.7°/31.3°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  100%
 • Lượng mưa
  24.44 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  30.5°/25.9°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.4°/27.5°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.17 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:50
T2 25/09
mưa vừa
25°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.5°/27°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  13.87 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  25.4°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.1°/26°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  5.69 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:49
T3 26/09
mưa vừa
29°

mưa vừa

Cảm giác như 33°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.3°/29.7°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  16.19 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  29.8°/25.2°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.5°/26.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  5.29 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48
T4 27/09
mưa vừa
26°

mưa vừa

Cảm giác như 27°

 • temperature
  Thấp/Cao
  24.9°/26.1°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.1%
 • Lượng mưa
  17.33 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  26.3°/24.1°
 • temperature
  Sáng/Tối
  24.2°/25.1°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  4.64 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  05:43/17:48

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị xã Bến Cát - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Thị xã Bến Cát - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Thị xã Bến Cát

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:50

Thấp/Cao

25°

/

31°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.74 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

2.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:50 pm

Bản đồ thời tiết Windy Thị xã Bến Cát