Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương 5 ngày tới

Hiện tại
mưa vừa
34°

mưa vừa

Cảm giác như 39°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.6°/35°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  86.3%
 • Lượng mưa
  8.95 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  34.4°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  27°/32.5°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.87 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T2 20/05
mưa nhẹ
35°

mưa nhẹ

Cảm giác như 40°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28.9°/37.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  77.7%
 • Lượng mưa
  0.9 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  35.1°/30.3°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28.4°/32.1°
 • pressure
  Áp suất
  1006 hPa
 • wind
  Gió
  4.13 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T3 21/05
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  27.2°/33.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  99.8%
 • Lượng mưa
  32.74 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  32.7°/28°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/28°
 • pressure
  Áp suất
  1007 hPa
 • wind
  Gió
  3.73 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T4 22/05
mưa cường độ nặng
32°

mưa cường độ nặng

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  26.3°/33°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  89.7%
 • Lượng mưa
  22.25 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/28.8°
 • temperature
  Sáng/Tối
  26.9°/33.7°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00
T5 23/05
mưa nhẹ
32°

mưa nhẹ

Cảm giác như 37°

 • temperature
  Thấp/Cao
  28°/34.2°
 • humidity
  Khả năng có mưa
  71%
 • Lượng mưa
  1.83 mm
 • temperature
  Ngày/Đêm
  33°/30°
 • temperature
  Sáng/Tối
  28°/33.3°
 • pressure
  Áp suất
  1008 hPa
 • wind
  Gió
  3.24 km/h
 • dawn
  Bình mình/Hoàng hôn
  5:00/18:00

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Giáo - Bình Dương 5 ngày tới

Lượng mưa Huyện Phú Giáo - Bình Dương 5 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Giáo

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

5:00/18:00

Thấp/Cao

27°

/

35°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.82 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:00 AM
6:00 PM

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Giáo