Dự báo thời tiết Huyện Phú Giáo - Bình Dương 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:38 pm

Gió
1.81 km/h
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:38 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:37 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

87%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:37 pm

Gió
1.47 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:36 pm

Gió
1.38 km/h
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:36 pm

Gió
1.34 km/h
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

Gió
1.73 km/h
Độ ẩm

72%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/26°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:35 pm

Gió
2.18 km/h
Độ ẩm

71%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:34 pm

Gió
1.84 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:34 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

70%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:33 pm

Gió
1.48 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:33 pm

Gió
1.44 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

29°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:32 pm

Gió
1.78 km/h
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:32 pm

Gió
1.39 km/h
Độ ẩm

64%

temperature
Ngày/đêm

31°/24°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:32 pm

Gió
1.56 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 5:31 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

67%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:31 pm

Gió
2.12 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

30°/23°

temperature
Sáng/tối

24°/25°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:30 pm

Gió
2.27 km/h
Độ ẩm

65%

temperature
Ngày/đêm

30°/24°

temperature
Sáng/tối

23°/25°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:30 pm

Gió
2.25 km/h
Độ ẩm

66%

temperature
Ngày/đêm

23°/23°

temperature
Sáng/tối

23°/23°

Áp suất

1014 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 5:30 pm

Gió
2.51 km/h
Độ ẩm

93%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Phú Giáo - Bình Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Phú Giáo - Bình Dương 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Phú Giáo

mưa vừa

26°

mưa vừa

Cảm giác như 26°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:44

Thấp/Cao

24°

/

27°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.33 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

4.37

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Phú Giáo