Dự báo thời tiết Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 30 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
4.24 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:57 am / 6:05 pm

Gió
3.77 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
3.68 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:56 am / 6:05 pm

Gió
3.35 km/h
Độ ẩm

31%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:55 am / 6:05 pm

Gió
2.68 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:54 am / 6:05 pm

Gió
3.19 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:53 am / 6:05 pm

Gió
4.1 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
3.01 km/h
Độ ẩm

32%

temperature
Ngày/đêm

33°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:52 am / 6:05 pm

Gió
2.38 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:51 am / 6:05 pm

Gió
2.55 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:50 am / 6:05 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

30%

temperature
Ngày/đêm

34°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
2.98 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:49 am / 6:05 pm

Gió
3.71 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:48 am / 6:05 pm

Gió
3.6 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
3.88 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

35°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:47 am / 6:05 pm

Gió
3.98 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

30°/27°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
3.28 km/h
Độ ẩm

60%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/28°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:46 am / 6:05 pm

Gió
2.19 km/h
Độ ẩm

53%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

25°/30°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
2.31 km/h
Độ ẩm

33%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/29°

Áp suất

1012 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:45 am / 6:05 pm

Gió
2.72 km/h
Độ ẩm

37%

temperature
Ngày/đêm

35°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:44 am / 6:05 pm

Gió
2.94 km/h
Độ ẩm

34%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.74 km/h
Độ ẩm

36%

temperature
Ngày/đêm

34°/27°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1011 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 6:05 pm

Gió
2.37 km/h
Độ ẩm

35%

temperature
Ngày/đêm

37°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/31°

Áp suất

1010 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
3.54 km/h
Độ ẩm

27%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:42 am / 6:05 pm

Gió
2.83 km/h
Độ ẩm

38%

temperature
Ngày/đêm

33°/26°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
3.3 km/h
Độ ẩm

39%

temperature
Ngày/đêm

36°/28°

temperature
Sáng/tối

26°/30°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:41 am / 6:05 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

28%

temperature
Ngày/đêm

34°/28°

temperature
Sáng/tối

27°/30°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:40 am / 6:05 pm

Gió
2.58 km/h
Độ ẩm

33%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 30 ngày tới


Lượng mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 30 ngày tới

Thời tiết Huyện Dầu Tiếng

mây cụm

24°

mây cụm

Cảm giác như 24°

Bình minh/Hoàng hôn

05:57/18:05

Thấp/Cao

24°

/

39°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.44 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:57 am
6:05 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dầu Tiếng