Dự báo thời tiết Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 15 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:49 pm

sức gió
Gió
2.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/25°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.88 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

94%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1004 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:48 pm

sức gió
Gió
3.92 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

93%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/25°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:47 pm

sức gió
Gió
3.09 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.73 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

86%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

áp suất
Áp suất

1010 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:46 pm

sức gió
Gió
2.08 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1009 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:45 pm

sức gió
Gió
1.32 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
2.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1008 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

sức gió
Gió
1.78 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

82%

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1007 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

sức gió
Gió
1.44 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
1.23 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

77%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

sức gió
Gió
2.07 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

79%

temperature
Ngày/đêm

31°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.03 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

75%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

sức gió
Gió
2.93 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

áp suất
Áp suất

1005 hPa

mặt trời mọc lặn
Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

sức gió
Gió
3.36 km/h
độ ẩm
Độ ẩm

83%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 15 ngày tới

Lượng mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 15 ngày tới

Thời tiết Huyện Dầu Tiếng

mưa nhẹ

26°

mưa nhẹ

Cảm giác như 27°
mặt trời mọc lặn

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:49

nhiệt độ

Thấp/Cao

24°

/

30°

độ ẩm

Độ ẩm

89%

áp suất

Áp suất

1007 hPa

tầm nhìn

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2 km/h

điểm ngưng

Điểm ngưng

24°

uv

UV

0.46

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:49 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dầu Tiếng