Dự báo thời tiết Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 10 ngày tới

temperature
Ngày/đêm

30°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

80%

temperature
Ngày/đêm

31°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/27°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:44 pm

Gió
1.63 km/h
Độ ẩm

76%

temperature
Ngày/đêm

28°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:43 pm

Gió
2.29 km/h
Độ ẩm

89%

temperature
Ngày/đêm

27°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1007 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
3.33 km/h
Độ ẩm

92%

temperature
Ngày/đêm

29°/26°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:42 pm

Gió
1.31 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

26°/26°

Áp suất

1008 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
1.88 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:41 pm

Gió
2.16 km/h
Độ ẩm

81%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:40 pm

Gió
1.52 km/h
Độ ẩm

84%

temperature
Ngày/đêm

30°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
1.22 km/h
Độ ẩm

78%

temperature
Ngày/đêm

29°/25°

temperature
Sáng/tối

25°/26°

Áp suất

1009 hPa

Mặt trời mọc lặn

5:43 am / 5:39 pm

Gió
1.97 km/h
Độ ẩm

77%

Nhiệt độ và khả năng có mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 10 ngày tới

Lượng mưa Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương 10 ngày tới

Thời tiết Huyện Dầu Tiếng

mưa nhẹ

24°

mưa nhẹ

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:43/17:44

Thấp/Cao

24°

/

28°

Độ ẩm

97%

Áp suất

1011 hPa

Tầm nhìn

8.875 km

wind

Gió

2.71 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0

Bình minh / Hoàng hôn

5:43 am
5:44 pm

Bản đồ thời tiết Windy Huyện Dầu Tiếng